Adviseren & Beïnvloeden

Adviseren & Beïnvloeden

Adviseren en Beïnvloeden: succesvol invloed uitoefenen
Wil je effectiever worden in het adviseren van anderen en het beïnvloeden van besluitvorming? Dan is de training Adviseren en Beïnvloeden de ideale keuze! Deze training biedt jou de nodige vaardigheden en technieken om succesvol te adviseren en invloed uit te oefenen op verschillende situaties. Tijdens de training Adviseren en Beïnvloeden ontwikkel je essentiële vaardigheden en inzichten om succesvol te adviseren en impact te hebben op anderen. Je ontwikkelt sterke communicatievaardigheden die je helpen jouw boodschap duidelijk en overtuigend over te brengen en je binnen een gesprek aan te passen aan verschillende communicatiestijlen.

De kracht van een zorgvuldige analyse
Goed analyseren en beïnvloeden vormen een krachtige combinatie die je helpt om effectieve beslissingen te nemen, anderen te overtuigen en positieve veranderingen teweeg te brengen. Door deze vaardigheden te ontwikkelen en te versterken, kun je succesvol zijn in diverse professionele situaties en relaties. Een goede analyse stelt je in staat om je boodschap duidelijk en overtuigend over te brengen. Je begrijpt de behoeften, belangen en perspectieven van anderen en kunt je communicatiestijl en inhoud aanpassen aan je doelgroep. Door de juiste informatie te verstrekken en relevante argumenten te presenteren, vergroot je je vermogen om anderen te beïnvloeden en hen te overtuigen van jouw standpunt.

Een zorgvuldige analyse en een goed begrip van de situatie tonen aan dat je serieus betrokken bent bij het vinden van de beste oplossing. Dit kan anderen helpen vertrouwen in jou te hebben en open te staan voor je ideeën en suggesties. Vertrouwen is essentieel bij het beïnvloeden van anderen, omdat mensen eerder geneigd zijn te luisteren en actie te ondernemen wanneer ze vertrouwen hebben in de persoon die hen adviseert of beïnvloedt.


Voor wie is deze training Adviseren en Beïnvloeden interessant?
De training Adviseren en Beïnvloeden is geschikt voor professionals uit verschillende functies en disciplines die hun advies- en beïnvloedingsvaardigheden willen versterken om effectiever te zijn in hun rol en betere resultaten te behalen.

Inhoud training
Iedere training is maatwerk. Wij ontwikkelen deze training op het gebied van adviseren en beïnvloeden geheel naar de behoefte van jouw organisatie. Met als leidraad thema’s als:

  • Adviesvaardigheden
  • Beïnvloedingsstrategieën toepassen
  • Communicatievaardigheden vergroten
  • Communicatiestijlen herkennen
  • Overtuigingskracht
  • Emotionele intelligentie
  • Scherp analyseren
  • Overtuigende argumenten inbrengen
  • Ombuigen van weerstand en bezwaren
  • Persoonlijke vaardigheden en uitdagingen

Adviseren en Beïnvloeden: oefenen met een trainingsacteur
De kracht van adviseren en beïnvloeden leer je vooral door het te doen en te ervaren middels realistische praktijkscenario’s. Binnen deze training bieden we de mogelijkheid om te werken met een professionele trainingsacteur. Door de inzet van een trainingsacteur kunnen situaties snel inzichtelijk en visueel aangeboden worden. Maar ook om deelnemers daadwerkelijk te laten ervaren wat gedrag doet en welk effect dit heeft is de inzet van een trainingsacteur van grote toegevoegde waarde binnen deze training op het gebied van adviseren en beïnvloeden.

Dit alles uiteraard in een veilige leeromgeving waarin iedereen de mogelijkheid aangeboden krijgt om daadwerkelijk te ervaren en te oefenen met de aangereikte tools om zo de spreekwoordelijke eerste stappen te kunnen zetten.
Door de opbouw van de training, bestaande uit verschillende werkvormen, zal op laagdrempelige wijze de cursist meegenomen worden in de leermomenten met de trainingsacteur.

Algemeen trainingsdoel
Na afronding van de training zul je in staat zijn om effectiever te zijn in het adviseren van anderen en het uitoefenen van invloed op besluitvormingsprocessen. Je beheerst essentiële vaardigheden als luisteren, analyseren, samenvatten en duidelijk communiceren om effectief advies te kunnen geven. Ook ben je in staat de behoeften en verwachtingen van anderen optimaal in kaart te kunnen brengen en om op maat gemaakte adviezen te kunnen geven.

Adviseren en beïnvloeden: leren en ontwikkelen mag leuk zijn!
Wij zijn van mening dat persoonlijke ontwikkeling naast leerzaam ook leuk mag zijn! Sterker nog: de ervaring leert dat de leerstof hier ook veel beter door wordt opgenomen. Door de opbouw en inhoud van onze trainingen, met daarin afwisselende werkvormen en een goede balans tussen theorie en praktijk, investeren wij in een positieve en energieke leerbeleving.


Veel organisaties en cursisten gingen jou al voor.

Wij zijn trots op onze samenwerkingen welke je kunt terugvinden bij onze referenties.

 


Details
Adviseren & Beïnvloeden

Prijs op aanvraag

Niveau: Training (aansluitend op jullie organisatie)
Aanvangsniveau: n.v.t.
Trainingsduur: 7 lesuren
Studiemateriaal: Praktijkgericht

Wil je meer informatie ontvangen over deze
training of nader kennismaken?

Neem gerust vrijblijvend contact
met ons op en laat je inspireren!