De kracht van diversiteit

  • Diversiteitstraining

De kracht van diversiteit 

Diversiteitstraining: De kracht van diversiteit binnen het team
Uit onderzoek blijkt dat teams bestaande uit medewerkers met verschillende vormen van diversiteit tot wel 87% van de tijd betere beslissingen maken. Diversiteit in teamleden is afhankelijk van het perspectief, interpretatie en denkmodellen die worden gevormd door o.a. culturele achtergrond, training en levenservaring. Mensen met verschillende achtergronden brengen dan ook unieke informatie en ervaringen mee in het uitvoeren van taken. Diversiteit gaat verder dan alleen geslacht, etniciteit en seksuele oriëntatie. Denk ook aan cognitieve diversiteit en het context (on)afhankelijk denken.Een diversiteitstraining is gericht op het vergroten van bewustzijn en kennis over diversiteit en inclusie op de werkvloer. Het doel van de training is om een cultuur te creëren waarin verschillende achtergronden, perspectieven en ervaringen worden gewaardeerd en benut om met elkaar betere resultaten te behalen.

De kracht van diversiteit in verschillende vormen
Diversiteit op de werkvloer gaat over het hebben van medewerkers met verschillende achtergronden, kenmerken en ervaringen. Dit kan onder andere gaan over genderidentiteit, seksuele oriëntatie, leeftijd, religie, etniciteit en cultuur. Het is belangrijk om diversiteit op de werkvloer te omarmen, omdat het kan leiden tot betere resultaten en innovatie, het verbetert de werksfeer en het geeft de organisatie een positief imago. 

Diversiteit op de werkvloer kan ook uitdagingen met zich meebrengen, zoals het omgaan met verschillen in communicatie, cultuur en normen en waarden. Het is belangrijk om hier aandacht aan te besteden en medewerkers te ondersteunen in het begrijpen en respecteren van elkaars achtergronden en perspectieven. Door diversiteit op de werkvloer te bevorderen en te ondersteunen, kunnen organisaties een inclusieve en innovatieve werkomgeving creëren waarin medewerkers zich gewaardeerd en betrokken voelen.

Voor wie is deze diversiteitstraining interessant?
Voor iedereen binnen de organisatie kan deze training een waardevolle bijdrage zijn. Deze diversiteitstraining sluit aan bij iedereen die in de rol van leidinggevende een team aanstuurt. Maar ook wanneer je verantwoordelijk bent voor de werving en selectie van nieuwe personeelsleden binnen jouw organisatie is deze training een absolute aanrader! Ook voor medewerkers die nieuwsgierig zijn hoe zij onderling hun prestaties kunnen verbeteren is dit een zeer waardevolle training.

Inhoud training
Iedere training is maatwerk. Wij ontwikkelen deze training geheel naar de behoefte van jouw organisatie. Met als leidraad thema’s als:

  • Verschillende vormen van diversiteit binnen het team
  • Context (on)afhankelijk denken
  • Cognitieve diversiteit
  • Diversiteit optimaler benutten binnen het team
  • Onbewuste vooroordelen en valkuilen tackelen
  • Verhoogde creativiteit en innovatie
  • Diversiteit als sleutel tot succes

Algemeen trainingsdoel
Na deze diversiteitstraining ben je jezelf bewust van de positieve impact welke diversiteit op jouw team kan hebben. Je weet verschillende vormen van diversiteit samen te brengen en hoe dit de sleutel naar succes kan zijn binnen jullie organisatie. Je hebt inzicht in de onbewuste vooroordelen en valkuilen welke in de weg kunnen staan bij het creëren van meer diversiteit op de werkvloer. Ook weet je na deze training hoe je jouw huidige team op een nog effectievere wijze samen kan laten werken en het aanwezige potentieel optimaal kan benutten.

Diversiteitstraining: leren en ontwikkelen mag leuk zijn!
Wij zijn van mening dat persoonlijke ontwikkeling naast leerzaam ook leuk mag zijn! Sterker nog: de ervaring leert dat de leerstof hier ook veel beter door wordt opgenomen. Door de opbouw en inhoud van onze trainingen, met daarin afwisselende werkvormen en een goede balans tussen theorie en praktijk, investeren wij in een positieve en energieke leerbeleving.

Veel organisaties en cursisten gingen jou al voor.
Wij zijn trots op onze samenwerkingen welke je kunt terugvinden bij onze referenties.

 


Details diversiteitstraining

Prijs op aanvraag

Niveau: Training (aansluitend op jullie organisatie)
Aanvangsniveau: Ervaring op de werkvloer
Trainingsduur: 7 lesuren
Studiemateriaal: Praktijkgericht

Wil je meer informatie ontvangen over deze
training of nader kennismaken?

Neem gerust vrijblijvend contact
met ons op en laat je inspireren!