Inspirerende Intervisie

Inspirerende Intervisie

Inspirerende intervisie: diverse intervisiemethoden
Intervisie heeft verschillende toegevoegde waarde die het een waardevol instrument maakt voor professionele ontwikkeling en groei. Intervisie biedt de mogelijkheid om te reflecteren op eigen handelen, ervaringen en uitdagingen. Het stelt de deelnemers in staat om bewust te worden van hun sterke punten, ontwikkelingsbehoeften en blinde vlekken. Dit vergroot het zelfbewustzijn en bevordert persoonlijke groei.

Intervisie stimuleert de ontwikkeling van het probleemoplossend vermogen van deelnemers. Door samen te werken aan concrete casussen en uitdagingen, kunnen ze verschillende perspectieven en oplossingsrichtingen verkennen. Dit versterkt hun vermogen om effectieve oplossingen te vinden en helpt hen bij het nemen van beter onderbouwde beslissingen. Intervisie biedt hiernaast ook waardevolle mogelijkheden voor reflectie, kennisdeling, feedback, en empowerment. Het bevordert professionele groei, individuele ontwikkeling en versterkt de samenwerking binnen teams. Met intervisie kunnen professionals hun vaardigheden aanscherpen, nieuwe perspectieven ontdekken en betere resultaten bereiken in hun werk.

Stimuleer de ontwikkeling van je team
Binnen de training ‘Inspirerende Intervisie’ leer je kennismaken met een verscheidenheid aan intervisiemethoden. Je leert de principes, structuur en toepassing van elke methode begrijpen. Leer hoe je de juiste intervisiemethode kunt selecteren op basis van de specifieke behoeften, doelen en context van de intervisie. Leer een veilige en vertrouwelijke omgeving creëren, de gespreksdynamiek beheren, de juiste vragen stellen, actief te luisteren en de betrokkenheid van de groepsleden te vergroten. Een belangrijk doel van intervisie is om de professionele ontwikkeling van de deelnemers te versterken. Ze leren hoe ze intervisie effectief kunnen inzetten als een instrument voor reflectie, feedback, kennisdeling en groei. Dit stelt hen in staat om hun eigen competenties en capaciteiten te versterken en te groeien als professional.

Voor wie is de training Inspirerende Intervisie interessant?
Binnen de training ‘Inspirerende Intervisie’ leren deelnemers kennismaken met verschillende intervisie werkvormen en om de waardevolle vaardigheden die nodig zijn om intervisiegesprekken op inspirerende wijze te (bege)leiden en de voordelen ervan te maximaliseren. Deze training is interessant voor verschillende doelgroepen binnen de gehele organisatie. Of je nu een manager, teamleider, medewerker of andere professional bent, deze training biedt jou de kennis en tools om intervisie effectief te implementeren binnen de organisatie.

Inhoud training
Iedere training is maatwerk. Wij ontwikkelen deze training op het gebied van inspirerende intervisie geheel naar de behoefte van jouw organisatie. Met als leidraad thema’s als:

  • Basisprincipes van intervisie
  • Verschillende intervisiemethoden
  • Vaardigheden binnen intervisiegesprekken
  • De rol van de facilitator
  • Dynamiek van de groep beheren
  • Betrokkenheid deelnemers vergroten
  • Vertrouwelijkheid en veiligheid creëren
  • Reflectie en feedback
  • Profiteren van verschillende perspectieven
  • Praktische tips en tools

Algemeen trainingsdoel
Na het voltooien van deze training ben je in staat om waardevolle intervisiegesprekken te leiden en te profiteren van de collectieve intelligentie en ervaringen van je collega’s. Verbeter de samenwerking, professionele ontwikkeling en probleemoplossende capaciteiten van jouw team met onze praktische en resultaatgerichte training op het gebied van inspirerende intervisie.

Tevens ben je na deze training in staat om intervisie effectief te kunnen toepassen in een professionele context en om intervisiegesprekken op een gestructureerde en effectieve manier te faciliteren en zo de professionele ontwikkeling en groei van jezelf en anderen te bevorderen.

Inspirerende Intervisie: leren en ontwikkelen mag leuk zijn!
Wij zijn van mening dat persoonlijke ontwikkeling naast leerzaam ook leuk mag zijn! Sterker nog: de ervaring leert dat de leerstof hier ook veel beter door wordt opgenomen. Door de opbouw en inhoud van onze trainingen, met daarin afwisselende werkvormen en een goede balans tussen theorie en praktijk, investeren wij in een positieve en energieke leerbeleving.

Veel organisaties en cursisten gingen jou al voor.
Wij zijn trots op onze samenwerkingen welke je kunt terugvinden bij onze referenties.

 


Details Inspirerende Intervisie

Prijs op aanvraag

Niveau: Training (aansluitend op jullie organisatie)
Aanvangsniveau: n.v.t.
Trainingsduur: 7 lesuren
Studiemateriaal: Praktijkgericht

Wil je meer informatie ontvangen over deze
training of nader kennismaken?

Neem gerust vrijblijvend contact
met ons op en laat je inspireren!