Ziekteverzuim

 • Verzuimtraining

Ziekteverzuim Reduceren

Verzuimtraining: Ziekteverzuim reduceren
Verzuim heeft diverse betekenissen. In deze training krijg je inzicht in de verschillende soorten verzuim en hoe je deze als leidinggevende effectief kunt reduceren. Een zieke werknemer kost je als werkgever gemiddeld al snel €250 – €400 euro per dag, maar dit kan nog verder oplopen! Je hebt te maken met directe kosten en indirecte kosten. Directe kosten zijn o.a. de loondoorbetaling en arbodienstverlening. Indirecte kosten zijn bijvoorbeeld de kosten voor vervangend personeel of verlies van productie of dienstverlening.

Effectief verzuim reduceren in de praktijk
Verzuim is een veelvoorkomend probleem in de praktijk en kan een grote impact hebben op zowel werknemers als werkgevers. Er zijn verschillende oorzaken van verzuim, zoals ziekte, stress, privéproblemen of een te hoge werkdruk. Wanneer werknemers langdurig afwezig zijn, kan dit leiden tot een verminderde productiviteit en hoge kosten voor de werkgever. 
Deze effectieve verzuimtraining zorgt niet alleen voor een afname van het aantal verzuimgevallen, maar kan ook bijdragen aan een positieve werksfeer en een hogere productiviteit.


Voor wie is deze verzuimtraining interessant?
Voor iedereen die werkzaam is in een leidinggevende functie en te maken heeft met een (te hoog) ziekteverzuim onder werknemers.

Inhoud training
Iedere training is maatwerk. Wij ontwikkelen deze training geheel naar de behoefte van jouw organisatie. Met als leidraad thema’s als:

 • Inzicht in verschillende vormen van verzuim
 • Verzuimcijfers interpreteren en in kaart brengen
 • Gesprekstechnieken om verzuim beter te beïnvloeden
 • Omgaan met reacties en mogelijke weerstand van verzuimers
 • Effectief een verzuimgesprek voeren
 • Telefonische ziekmelding
 • Frequent verzuimgesprek voeren
 • Onderzoeken wat kan iemand nog wel?
 • De verzuimdrempel verhogen
 • De terugkeerdrempel verlagen
 • Plan van aanpak ontwikkelen

Verzuimtraining: oefenen met een trainingsacteur
Effectief aanpakken van ziekteverzuim leer je vooral door het te doen en te ervaren middels realistische praktijkscenario’s. Binnen deze training bieden we de mogelijkheid om te werken met een professionele trainingsacteur.
Door de inzet van een trainingsacteur kunnen situaties snel inzichtelijk en visueel aangeboden worden. Maar ook om deelnemers daadwerkelijk te laten ervaren wat gedrag doet en welk effect dit heeft is de inzet van een trainingsacteur van grote toegevoegde waarde binnen deze verzuimtraining.

Dit alles uiteraard in een veilige leeromgeving waarin iedereen de mogelijkheid aangeboden krijgt om daadwerkelijk te ervaren en te oefenen met de aangereikte tools om zo de spreekwoordelijke eerste stappen te kunnen zetten. Door de opbouw van de training, bestaande uit verschillende werkvormen, zal op laagdrempelige wijze de cursist meegenomen worden in de leermomenten met de trainingsacteur.

Algemeen trainingsdoel
Na deze training ben je jezelf bewust van de verschillende vormen van verzuim. Je bent in staat om een effectief verzuimgesprek te voeren en je bezit de benodigde handvatten om het verzuim op de werkvloer (sterk) te reduceren. Je weet middels gesprekstechnieken het verzuim te beïnvloeden en om te gaan met eventuele weerstand van verzuimers.

Verzuimtraining: leren en ontwikkelen mag leuk zijn!
Wij zijn van mening dat persoonlijke ontwikkeling naast leerzaam ook leuk mag zijn! Sterker nog: de ervaring leert dat de leerstof hier ook veel beter door wordt opgenomen. Door de opbouw en inhoud van onze trainingen, met daarin afwisselende werkvormen en een goede balans tussen theorie en praktijk, investeren wij in een positieve en energieke leerbeleving.

Veel organisaties en cursisten gingen jou al voor.
Wij zijn trots op onze samenwerkingen welke je kunt terugvinden bij onze  referenties.

 


Details verzuimtraining

Prijs op aanvraag

Niveau: Training (aansluitend op jullie organisatie)
Aanvangsniveau: Ervaring in leidinggevende functie
Trainingsduur: 7 lesuren
Studiemateriaal: Praktijkgericht

Wil je meer informatie ontvangen over deze
training of nader kennismaken?

Neem gerust vrijblijvend contact
met ons op en laat je inspireren!